Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2022  |  Przetargi z roku 2020

zamówienie na:

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących

zamawiający: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-02/2020
wartość: Powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 
ZP-02/2020 – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro
 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Browarna 90
82-300 Elbląg
 
Numer: ZP-02/2020
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej
na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.
 
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) (Załącznik nr 3 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka E-Zamówienia/JEDZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej: przetarg@zkm.elblag.com.pl

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: 499bdfda-ce46-437b-bb1f-8d1b106a3db1

Numer ogłoszenia TED: 2020/S 230-567100

Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w załącznikach do pobrania.
metryczka


Odpowiada za treść: Artur Łukasz Bartnik
Opublikował: Michał Górecki (25 listopada 2020, 13:24:15)

Ostatnia zmiana: Michał Górecki (6 kwietnia 2021, 14:03:36)
Zmieniono: Publikacja: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP-02.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5835