Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 53)

Zapytanie ofertowe

17.02.2022 - publikacja zawiadomienia o wyborze oferty 16.02.2022


Data: 2022-02-17 10:22:17
Autor: Michał Górecki

Zapytanie ofertowe

17.02.2022 - publikacja zawiadomienia o wyborze oferty 16.02.2022


Data: 2022-02-17 10:07:49
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP-02.2020


Data: 2021-04-06 14:03:36
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-02.2020.


Data: 2021-01-11 13:38:28
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.12.2020r.


Data: 2020-12-29 14:31:39
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Wyjaśnienia treści SIWZ udzielone 22.12.2020


Data: 2020-12-22 15:15:28
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Edycja strony: poprawiono znaki przestankowe w rubryce "wynik postępowania"


Data: 2020-12-02 10:38:13
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Ogłoszenie Wyniku Postępowania ZP-01.2020 na Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2


Data: 2020-12-02 10:34:46
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Ponowna publikacja pliku: Klucz publiczny


Data: 2020-11-26 07:48:24
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Informacja o wykonaniu wyroku KIO 1976.20 i unieważnieniu postępowania na Pakiet Nr 1


Data: 2020-11-03 13:57:04
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-01.2020 na część nr 2 - Pakiet nr 2


Data: 2020-10-07 14:26:34
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-01.2020 na część nr 1 - Pakiet nr 1


Data: 2020-08-07 14:28:38
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-07-24 12:31:30
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą


Data: 2020-07-23 14:13:48
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-01.2020 na część nr 1 - Pakiet nr 1


Data: 2020-06-29 14:28:00
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja:Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 czerwca 2020 r.


Data: 2020-06-02 14:26:45
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: 1.Ogłoszenie zmian TED z dnia 26 maja 2020 r.; 2. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 26 maja 2020 r.


Data: 2020-05-26 13:10:11
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Edycja strony - poprawiono datę składania ofert, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 19.05.2020


Data: 2020-05-21 07:08:05
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: 1. Ogłoszenie zmian TED z dnia 19.05.2020; 2. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z 19.05.2020.


Data: 2020-05-19 14:08:14
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja właściwego ogłoszenia TED z dnia 6.05.2020r. i usunięcie omyłkowo opublikowanego, zdublowanego ogłoszenia z dnia 22.04.2020r.


Data: 2020-05-06 08:30:28
Autor: Michał Górecki
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 53)