Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2022  |  Przetargi z roku 2020

zamówienie na:

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących

zamawiający: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-01/2020
wartość: Powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu nr 2; unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 1. 
ZP-01/2020 – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro
 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Browarna 90
82-300 Elbląg
 
Numer: ZP-01/2020
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej
na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących
 
ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.
 
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) (Załącznik nr 3 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka E-Zamówienia/JEDZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej: przetarg@zkm.elblag.com.pl

Identyfikator postępowania wygenerowany przez miniPortal: b587ff79-85a5-4f7b-a660-e56dec4b8e6e

Numer ogłoszenia TED: 2020/S 058-139098

Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania oferty - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-01.2020 (3723kB) pdf

SIWZ_ZP_01_2020 (731kB) pdf

Formularz oferty (426kB) pdf

Załącznik nr 2 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b587ff79-85a5-4f7b-a660-e56dec4b8e6e.asc (1kB) plik

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (89kB) zip

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami nr 1-5 dla Pakietu nr 1 (1655kB) pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy wraz załącznikami nr 1-5 dla Pakietu 2 (1654kB) pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (236kB) pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz usług (211kB) pdf

Zmiana treści SIWZ nr 1 wraz z załącznikami (4122kB) pdf

Odwołanie do KIO z dnia 1 kwietnia 2020 (540kB) pdf

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ UDZIELONE 21.04.2020 R. (7085kB) pdf

Deklaracja producenta sytemu MUNICOM (348kB) pdf

Przykładowy plik rozkładu jazdy (plik:ROZKLAD) (94kB) zip

Przykładowe obliczenie waloryzacji ZKM w Elblągu (674kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ w formacie edytowalnym (29kB) word

Załącznik nr 7 do SIWZ w formacie edytowalnym (16kB) word

Ogłoszenie zmian TED z 22.04.2020 (741kB) pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT (2627kB) pdf

tekst jednolity Załacznika nr 4 do SIWZ z dnia 22.04.2020 r. (1707kB) pdf

tekst jednolity Załacznika nr 5 do SIWZ z dnia 22.04.2020 r. (1706kB) pdf

Ogloszenie zmian TED z 6.05.2020 (761kB) pdf

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 6.05.2020r. (411kB) pdf

Ogłoszenie zmian TED z dnia 19.05.2020 (765kB) pdf

Informacja o przedlużeniu terminu składania ofert z 19.05.2020 (403kB) pdf

Ogłoszenie zmian TED z dnia 26 maja 2020 r. (760kB) pdf

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 26 maja 2020 r. (408kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 czerwca 2020 r. (1245kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-01.2020 na część nr 1 - Pakiet nr 1 (1246kB) pdf

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (818kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (849kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pakiet nr 1.pdf (1157kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pakietu Nr 2 (1303kB) pdf

Informacja o wykonaniu wyroku KIO 1976.20 i unieważnieniu postępowania na Pakiet Nr 1 (2037kB) pdf

Ogłoszenie Wyniku Postepowania ZP-01.2020 na Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2 (127kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Łukasz Bartnik
Opublikował: Michał Górecki (23 marca 2020, 13:58:24)

Ostatnia zmiana: Michał Górecki (2 grudnia 2020, 10:38:13)
Zmieniono: Edycja strony: poprawiono znaki przestankowe w rubryce "wynik postępowania"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19465